مودم چیست؟

مودم:نام این قطعه از ترکیب کلمات Modulator - DEModulator ‏ ساخته شده است. مودم که وسیله ای برای اتصال به اینترنت…

قلم نوری چیست؟

قلم نوری: (Pen‏)‏قلم نوری یک ابزار اشاره ای است که کاربر آن را روی صفحه نمایش حرکت می دهد و فشار دادن دکمه کناری…

کیبورد چیست؟

مطالبی در رابطه با دستگاه های ورودی قسمت اول: کیبورد چیست؟ قطعات یک دستگاه رایانه کامل به سه بخش اصلی تقسیم می…