دوربین (Camera) چیست؟

‏دوربین: (Camera) ‏
‏انواع دوربین های تصویربرداری به عنوان یک دستگاه ورودی برای رایانه محسوب می شوند.

‏دوربین اینترنت (Webcam) مخصوص مکالمات تصویری در اتاق های مجازی گفتگو در محیط اینترنت می باشند.

سایر دوربین های عکاسی و فیلمبرداری چه از نوع آنالوگ (نواری) و چه از نوع دیجیتال (حافظه ای) همگی می توانند با ارسال تصاویر خود به یک رایانه بعنوان یک دستگاه ورودی عمل کنند.

‏دوربین های اینترنتی دوربین های کوچک دیجیتالی هستند که می توانند به کامپیوترها متصل شوند. این دوربین ها می توانند در اینترنت برای تله کنفرانس یا یک ارتباط زنده در وب استفاده شوند. اندازه تصویر آنها عمومآ 640 ‏در 480 ‏پیکسل است.

محک
مطالب مرتبط
نظر دهید!