گوشی های دوسیم کارته

گوشی های دوسیم کارته
همه گوشی های هوشمند دو سیم کارته دارای قابلیتی به نام مدیریت سیم کارت هستند که باعث می شود تلفن همراه شما بر دو سیم کارت همزمان نظارت داشته باشد بطور مثال از یک سیم کارت برای دسترسی به اینترنت و سیم کارت دیگرتان برای کارهای روزمره استفاده می کنید.

اگر هنگام برقراری تماس با یک سیم کارت ، فرد دیگری با سیم کارت دیگر شما تماس بگیرد به پست صوتی شما منتقل می شود.

گوشی های هوشمند معمولا توسط یک اپراتور بسته می شوند و سیم کارت اپراتورهای دیگر را هم زمان قبول نمی کنند.

 

محک
مطالب مرتبط
نظر دهید!