میکروفون چیست؟

‏میکروفون (Microphone) دستگاه مبدلی است که امواج صوتی را به امواج الکتریکی تبدیل می کند. امواج الکتریکی بعد از گذشتن از یک سیستم الکترونیکی می تواند تقویت شده و سپس با استفاده از یک بلندگو شنیده شوند و یا توسط رایانه به عنوان یک ورودی استفاده شده و یا به عنوان یک فایل صوتی ذخیره گردد.

میکروفون ها دارای کیفیت دریافت صدای متفاوتی هستند. بعضی از آنها تنها صداهای نزدیک به خود را دریافت کرده و به خروجی ارسال می کنند و بعضی دیگر مخصوص دریافت صداهای محیط می باشند.

محک
مطالب مرتبط
نظر دهید!