بازگشایی فایل های ExE

بازگشایی فایل های ExE
بازگشایی این فایل ها نیز ساده می باشند .برای نمونه فایلی با نام Data.exe را باز گشایی میکنیم:
۱) ابتدا فایل Data.exe را اجرا می کنیم تا پنجره ی winRAR self-extracting archive ظاهر می شود.

۲) بر روی دکمه install کلیک می کنیم تا اطلاعات بازگشایی شده در همان محلی که تعیین کردیم ذخیره شوند.

محک
مطالب مرتبط
نظر دهید!