مطالب با برچسب

هک

هکر کیست؟

هکر به معنای نفوذگر است. هکر شخصی است که برنامه شبکه بندی کامپیوتر را می داند. و از این دانش جهت نفوذ به کامپیوترها…