شیوه تنظیم کارت گرافیک بعد از نصب ویندوز

بعد از نصب هر ویندوزی، نیاز به تنظیم مجدد کارت گرافیک می باشد. در مواردی، داریور کارت گرافیک شما مخصوص به آن ویندوز وجود دارد، که میتوانید درایور را نصب کرده و مقادیر مربوط به سایز نمایش ویندوز در مانیتور خود را تغییر دهید.

شیوه تنظیم کارت گرافیک بعد از نصب ویندوز

اما در موارد دیگری، کارت گرافیک شما قدیمی ست و درایور آن برای ویندوز مورد نظر و دلخواه شما موجود نیست. در این شرایط، شما به هیچ عنوان نباید هیچ درایوری برای هر کارت گرافیکی نصب کنید. فقط باید همانند بالا، فقط مقادیر مربوط به سایز نمایش ویندوز در کامپیوتر خود را تغییر دهید.

محک
مطالب مرتبط
نمایش نظرات (2)