ایا با ریست فکتوری روت پاک می شود؟

شاید این سوال ساده باشد، ولی در اینترنت به آن اشاره نشده است.

پاسخ سوال خیر است، زیرا با ریست فکتوری برنامه های سیستمی پاک نمی شوند و اگر پاک شده باشند بر نخواهند گشت.

پس روت با ریست فکتوری پاک نمی شود.

محک
مطالب مرتبط
نظر دهید!