مطالب با برچسب

مودم

مودم چیست؟

مودم:نام این قطعه از ترکیب کلمات Modulator - DEModulator ‏ ساخته شده است. مودم که وسیله ای برای اتصال به اینترنت…