مطالب با برچسب

قلم

قلم نوری چیست؟

قلم نوری: (Pen‏)‏قلم نوری یک ابزار اشاره ای است که کاربر آن را روی صفحه نمایش حرکت می دهد و فشار دادن دکمه کناری…