دوربین (Camera) چیست؟

دوربین (Camera) چیست؟

‏دوربین: (Camera) ‏ ‏انواع دوربین های تصویربرداری به عنوان یک دستگاه ورودی برای رایانه محسوب می شوند. ‏دوربین اینترنت (Webcam) مخصوص مکالمات تصویری در اتاق…

مودم چیست؟

مودم چیست؟

مودم: نام این قطعه از ترکیب کلماتModulator – DEModulator ‏ ساخته شده است. مودم که وسیله ای برای اتصال به اینترنت می باشد در واقع…

713
میکروفون چیست؟

میکروفون چیست؟

‏میکروفون دستگاه مبدلی است که امواج صوتی را به امواج الکتریکی تبدیل می کند. امواج الکتریکی بعد از گذشتن از یک سیستم الکترونیکی می تواند…