پویشگر یا اسکنر (Scanner) چیست؟

پویشگر یا اسکنر (Scanner) چیست؟

پویشگر یا اسکنر: ( Scanner ‏) ‏در واقع اسکنر یکی از لوازم جانبی رایانه است که برای انتقال اسناد و تصاویر دنیای حقیقی به درون رایانه و ذخیره آن ها بصورت داده های دیجیتال در رایانه به کار می رود. ‏شیوه کارکرد اسکنرها همگی یکسان بوده و فرآیند مشابهی را دارند. برای اسکن کردن یک عکس، ابتدا عکس به وسیله یک منبع نور مانند لامپ گزنون (دراسکنر های قدیمی تر از لامپ های فلورسنت معمولی استفاده می شد که موجب کاهش شفافیت تصویر می شد.)، روشن شده و تصویر عکس به وسیله چند آیینه زاویه دار به یک لنز منعکس می شود. لنز تصویر را از طریق یک سری فیلتر که کارشان جداکردن ٣ ‏رنگ قرمز ، آبی و سبز به کار…