تاریخچه اندروید

تاریخچه اندروید اندروید تاریخچه جالبی دارد و با دقت در آن می توان مسیر آینده و چشم انداز آن را متصور شد. رویداد های کلیدی…

562
قلم هوشمند vitastiq

قلم هوشمند vitastiq

قلم هوشمند vitastiq با کمک این قلم می توانید از نرمال بودن میزان ویتامینها واملاح معدنی در بدنتان آگاه شوید ودر صورت لوزوم به پزشک…

219

اندروید به چه معناست؟

اندروید به چه معناست؟ در واقع اندروید متشکل از دو قسمت Andros به معنی انسان و  oidبه معنی مانند، شبیه، مشابه است.پس اندوید یعنی انسان مصنوعی یا همون…

312